บริษัท พี.เจ.ดีไซน์ จำกัด (P.J.Design CO.,LTD) คือผู้นำด้านสื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย โดยมีผลงานมากมายทั้งทางด้านความคิดและการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ทุกรูปแบบเพื่อสร้างมิติใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นภายในวงการโฆษณาอยู่เสมอทั้งงานด้าน INDOOR และ OUTDOOR ตลอดเวลา 40 กว่าปีที่ดำเนินธุรกิจ
เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เมืองมีความสวยงามน่าอยู่ตลอดไป โดยการผลิตงานโฆษณาทุกระบบการพิมพ์ที่ล้ำหน้า
กว่าใครในประเทศไทย

  

   
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555; บริษัท พี.เจ.ดีไซน์ จำกัด

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ pjdesign.co.th อันรวมถึงข้อความ รูปภาพ วิดิโอ และแค็ตตาล็อกออนไลน์ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ห้ามทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท พี.เจ.ดีไซน์ จำกัด
Engine by MAKEWEBEASY